Caroline Raat

Peter van Leusden

teammanager onderzoek anticorruptie en antifraude

Peter van Leusden heeft in 2020 zijn 40-jarig jubileum als ambtenaar gevierd, met 15 jaar controle-ervaring en 25 jaar FIOD-opsporingservaring. Nu is het moment gekomen om fraude en corruptie vanuit een private omgeving te bestrijden, bij Partner in Compliance. Zijn fiscale achtergrond hielp Peter de eerste bekende “criminele witteboorden-organisatie” (American Energy) veroordeeld te krijgen. Criminele organisaties waren niet langer enkel voorbestemd voor drugscriminelen of motorbendes.

Hierna volgden vele kleinere en grote zaken, eerst in de richting van corruptie zoals Ballast Nedam, HDI en SBM, daarna de poortwachterszaken tegen ING en ABNAMRO. Deze ervaring verschafte hem veel kennis over fraude en corruptie, maar ook inzicht in de ambiance van de bestuurskamer, waardoor hij diverse bestuurders en commissarissen leerde kennen. Tot vervolging van bestuurders heeft het nog niet geleid; wel tot vele veroordelingen van corrupte en frauderende medewerkers en omvangrijke transacties (schikkingen) met de bedrijven. Vanaf 1 september 2020 stuurt Peter bij Partner in Compliance het anti-fraude en anti-corruptie team aan met een focus op het voorkomen en bestrijden van fraude en corruptie.

Ten aanzien van het voorkomen van fraude en corruptie verzorgt Peter met zijn team diverse trainingen, zoals een boardroom sessie (“conduct at the top”) een algemene fraude en corruptie-training of een experttraining. Alles gericht op awareness, kennis over fraude en corruptie en het herkennen van signalen en indicatoren.

Tevens geeft Partner in Compliance advies of ondersteuning bij het opstellen en inrichten van beheersmaatregelen of een effectieve gedragscode en biedt hij met zijn team hulp bij het feitenonderzoek of bij fraude- en corruptie-gerelateerde zaken.

Peter is groot voorstander van het doen van zelfonderzoek door ondernemingen op het moment dat zij een fraude of corruptiegeval aantreffen in hun organisaties. Dit kan een pragmatische en praktische oplossing bieden. Over dit onderwerp is veel gezegd en geschreven en biedt nog steeds veel publiciteit. Zijn visie heeft Peter beschreven in een artikel in het Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming, Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht, 2020 nr. 3/4.

Dit zelfonderzoek eindigt dikwijls met een transactie. Ook over deze schikkingen wordt veel gezegd en geschreven, vaak ongenuanceerd en niet op de juiste feiten gebaseerd. De praktijk van transacties staat onder druk en is aan veranderingen onderhevig. Veel misverstanden bestaan er over het verschil van transigeren met een rechtspersoon en het dagvaarden van een bestuurder. Een ingewikkelde materie. De recente uitspraak van het Hof in de artikel 12-procedure in de ING-zaak bewijst des te meer dat de verantwoordelijkheid van bestuurders onder een vergrootglas ligt. Is het voor die bestuurder nog wel duidelijk wat het verschil is tussen politieke en juridische verantwoordelijkheid?

Het wordt meer en meer duidelijk dat bestuurders er tegenwoordig niet mee weg komen wanneer er lager in de organisatie incidenten voorkomen. Als bestuurder dien je je verantwoordelijkheid te nemen. Integriteit moet je scherp op het netvlies hebben. Het moet als het ware in je genen zitten. Niet om allerlei mooie drogredenen, maar omdat je een intrinsieke motivatie hebt en je écht wilt meewerken aan het tegengaan van fraude en corruptie.

Graag voert Peter het gesprek over deze onderwerpen.