Caroline Raat

Noëlle Kamminga

senioronderzoeker, docent, auteur & dichter

Noëlle Kamminga is senioronderzoeker, docent, auteur & dichter. Haar specialisatie is de wisselwerking tussen lichaam en geest. Zij heeft zowel geneeskunde als psychologie gestudeerd en is gepromoveerd in de neurologie. Voorts is zij de grondlegger van de erkende methode PPEP4ALL en is zij werkzaam als CEO van de PPEP4ALL Academy

Mijn interesse ligt met name op gedragsverandering(en) en tevens cultuurverandering(en) en wat daar voor nodig is zowel op individueel- als op groepsniveau. Aantal trefwoorden daarbij: zelfmanagement, eigen regie, motivatie, persoonlijkheid, hersenstructuur, cultuur, hiërarchie en integriteit.