Caroline Raat

Martine Visser

Organisatieadviseur, recherchepsycholoog en acteur in het bedrijfsleven

Martine is een ervaren organisatiepsycholoog met focus op gedragskundige beoordeling en advies over (in)effectief gedrag in organisaties, psychologie in de boardroom en bij (vermoeden van) fraude. Zij levert toegevoegde waarde door vanuit overkoepelend perspectief gedrag, motieven en onderlinge verhoudingen in kaart te brengen en hier helder over te rapporteren. Martine is bedreven in observeren, interview- en verhoortechnieken en zowel kwalitatief als kwantitatief (psychologisch) onderzoek. Daarbij hanteert zij een onafhankelijke, analytische, nuchtere en vertrouwenwekkende stijl, gericht op samenwerking en resultaat.

Martine werkt voor profit (zakelijke dienstverlening, financiële sector/accountancy) en nonprofit organisaties ((rijks)overheid, zorg, energie, vervoer). Zij is gedreven door inhoud, met een zakelijke inslag. Sinds 2004 is Martine werkzaam als onafhankelijk adviseur en onderzoeker vanuit haar bedrijf Roodvis. Zij is lid van het Nederlands Instituut van Psychologen, als Registerpsycholoog NIP/Arbeid & Organisatie en van de werkgroep organisatiepsychologie. Tevens lid van (Vrouwennetwerk) VNO-NCW West, metropool Amsterdam en van de Orde van Organisatiekundigen en –Adviseurs (OOA).