Caroline Raat

Inge te Brake

Onderzoeker, adviseur, trainer

Ik ben een zelfstandig ondernemer, die zich als meer dan 40 jaar bezig houdt met gedrag op de werkplek. Dan heb ik het over omgangsvormen en integriteit.

Ik houd mij bezig met diverse soorten van onderzoek op de werkplek, zoals signalenonderzoek, klachtonderzoek en feitenonderzoek. Elk onderzoek heeft zijn eigen kenmerken en zet ik in overleg in daar waar het passend en opportuun is.

Daarnaast geef ik trainingen aan professionals, zoals vertrouwenspersonen en leden van klachtencommissies. Ook  geef ik trainingen aan allerhande groepen in organisaties over gedrag op de werkplek. Te denken valt hierbij aan directies, leidinggevenden, ondernemingsraden en soms aan medewerkers.

Af en toe begeleid ik teams en of individuen die na een onderzoek weer met elkaar aan het werk moeten. Immers een dergelijk onderzoek heeft vaak veel impact op de betrokkenen en hun omgeving en dan is een steun in de rug om weer samen aan het werk te gaan van groot belang.

De meeste tijd besteed ik aan advies geven in allerhande soorten organisaties (profit en non profit, onderwijs, zorginstellingen), met betrekking tot omgangsvormen en /of integriteit. Vaak start dat vanuit een het oplossen van een stevige casus om van daaruit te kijken op welke wijze een organisatie zowel omgangsvormen als integriteit beter kan borgen – en dan gaat het om meer dan alleen de regeltjes.