Caroline Raat

Caroline Raat

Auteur, onderzoeker, docent, rechtsbijstandsverlener

Caroline Raat is een zowel theoretisch als praktisch uitstekend onderlegde staats- en bestuursrechtjurist en bestuurswetenschapper (Leiden) met 27 jaar ervaring als onderzoeker, auteur, docent en adviseur. Zij beschikt over een certificaat psychologie van de Universiteit Leiden. In 2007 promoveerde zij in Tilburg bij Willem Witteveen en Paul van Seters op het mutidisciplinaire proefschrift “Mensen met macht, rechtsstatelijkheid als organisatiedeugd” (recht, rechtssociologie en rechtsfilosofie/ethiek). Caroline hecht aan een onafhankelijke, gedegen en analytische blik.

Caroline Raat

Vragen rond organisatie, gedrag, cultuur en integriteitsvraagstukken en melden van misstanden horen naast Staats- en bestuursrecht, grondrechten (privacy, openbare orde, openbaarheid van bestuur, EVRM) tot Caroline’s specialismen. In januari 2022 verscheen hierover haar boek “Ethiek en Integriteitszorg, Handboek voor de overheidsjurist.” Op het gebied van transparantie, organisatie van de overheid en misstanden heeft zij internationale onderzoekservaring.

Caroline werkt als redacteur/annotator voor diverse uitgaven van Sdu (JG en PB) en als auteur Algemeen Bestuursrecht en Openbaarheid van bestuur voor Kluwer. Zij schreef boeken over het bestuursprocesrecht en openbaarheid van bestuur. Ook schreef zij diverse peer reviewed artikelen over het doen van onafhankelijk onderzoek op het gebied van integriteit.

Ga naar de publicatielijst van Caroline Raat

Caroline wordt ingehuurd door diverse instituten als docent. Daarbij betrekt zij haar kennis en ervaring op het gebied van recht, sociale wetenschap en ICT. Als  specialist op het gebied van behoorlijk bestuur en integriteit wordt Caroline Raat regelmatig door landelijke media geïnterviewd. Zij is spreker en moderator op bijeenkomsten hierover. Ook verzorgd zij cursussen en videocolleges, onder meer voor de rijksoverheid en de rechtspraak.

Caroline was in 2019 de initiator van het Platform Onafhankelijk Onderzoekers, dat is doorontwikkeld naar de beroepsvereniging. Als onderzoeker legt zij zich toe op organisatiecultuur en second opinions van integriteitsonderzoek.

Ga naar het disclosure statement van Caroline Raat

Over mevrouw Raat kan ik zeggen dat zij een praktisch zeer goed onderlegde en wetenschappelijk uitstekend presterende juriste is. Zij is gezien haar kwaliteiten en specialisaties als weinig anderen in Nederland in staat het onderzoek te verrichten.

prof. mr. dr. D.W. Ruiter

Caroline Raat is van 2003 tot 2013 in dienst geweest van de Universiteit Twente, eerst als docent en later als onderzoeker. Wij hebben haar leren kennen als een uitstekend jurist en bestuurswetenschapper, die kwaliteit hoog in het vaandel heeft.

prof. mr. dr. R. Wessel