Welkom op de website van het Platform Onafhankelijke Onderzoekers, een samenwerkingsverband van ervaren specialisten op het gebied van integriteit en gedrag. Wij hechten aan kwalitatief hoogwaardig en onafhankelijk onderzoek. Vandaar dat wij ons conformeren aan zes waarden van onafhankelijk onderzoek, gebaseerd op de Europese gedragscode wetenschappelijke integriteit van ALLEA (Federatie van Europese Academies van wetenschappen en geesteswetenschappen). Het Platform Onafhankelijke Onderzoekers voldoet daarmee aan de komende ARVODI-regels (Rijksinkoopregels).

Onafhankelijke Onderzoekers

Caroline Raat

Peter van Leusen

teammanager onderzoek anticorruptie en antifraude

Onderzoeker corruptie / fraude Awareness trainer Ervaring bij FIOD
Caroline Raat

Peter Fijbes

Onderzoeker, cultuurconsultant, auteur

Cultuuronderzoek Feitenonderzoek Specialist organisatiecultuur
Caroline Raat

Noëlle Kamminga

senioronderzoeker, docent, auteur & dichter

Psychologie, neurologie, gedragsverandering, cultuurverandering
Caroline Raat

Martine Visser

Organisatieadviseur, recherchepsycholoog en acteur in het bedrijfsleven

Organisatieadviseur Recherchepsycholoog Acteur
Caroline Raat

Joop Remmé

Docent, auteur, consultant, researcher

Filosoof en historicus Wetenschap en bedrijfsleven Internationale ervaring Bestuursfuncties bij NGO's
Caroline Raat

Inge te Brake

Onderzoeker, adviseur, trainer

Gedrag op de werkplek Omgangsvormen en integriteit Signalenonderzoek, klachtonderzoek, feitenonderzoek Meer dan veertig jaar ervaring
Caroline Raat

Geert Vermeulen

Compliance en Integriteitscoördinator

Ethics & Compliance Internationale ervaring Klokkenluidersonderzoek
Caroline Raat

Caroline Raat

Onderzoeker, docent, auteur, rechtsbijstandsverlener

Onderzoeker, auteur en docent Wetenschap en praktijk Recht en sociale wetenschap Internationale ervaring
Caroline Raat

Bernadette van Leeuwen

Juridisch onderzoeker, docent en adviseur

Juridisch onderzoek en juridische aspecten van het verrichten van onderzoek Ervaring met meldingen van klokkenluiders Bestuurslid Vereniging voor Compliance Officers en Professionals (VCO)